Spreekuur assistentes -- 0229-278 268

Bij de assistentes kunt u dagelijks op afspraak terecht voor:

-    Behandeling van wratten (stikstof dagelijks aanwezig)

-    Oren uitspuiten

-    Hechtingen verwijderen

-    Injecties

-    Bloeddrukcontrole

-    Bloedsuikercontrole

-    Urinecontrole (voor 10.00 uur aanleveren)

-    Uitstrijkjes


De assistentes werken in nauw overleg met de huisartsen.

Alle medewerkers zijn gediplomeerd en hebben beroepsgeheim.

De assistentes mogen uitslagen aan u doorgeven nadat deze zijn beoordeeld door de huisarts.