Spreekuur -- 0229-278 268

Uitsluitend volgens afspraak via 0229-278268.

Wij reserveren voor u 10 minuten per consult. Dit is in principe voldoende voor het bespreken van één vraag.

Meer tijd
- Als u denkt meer tijd nodig te hebben, kunt u dit aangeven aan de assistente bij het maken van een afspraak.